Komendy AT stosuje się do prawidłowego lub określonego zainicjowania modemu, oraz danej cechy modemu. Najczęściej spotykane w dostępie komutowanym to:

AT + MS = V34 - komenda stosowana przy błędzie 678 przy zainstalowanym systemie WinXP. Powoduje obniżenie standardowego protokołu do V34 [prędkość 33600 Kb/s].
Ln
- gdzie ”n” oznacza cyfrę z zakresu 0-3.
Komenda steruje głośnością wbudowanego głośnika: L0 – Najmniejsza głośność.
L1 – Mała głośność.
L2 – Średnia głośność.
L3 – Duża głośność.
Mn
- gdzie ”n” oznacza cyfrę z zakresu 0-3.
Komenda steruje trybem pracy wbudowanego głośnika:
M0 – Głośnik zawsze wyłączony.
M1 – Głośnik włączony do czasu uzyskania połączenia.
M2 – Głośnik zawsze włączony.
M3 – Głośnik włączony po wybraniu numeru do czasu uzyskania
połączenia.
P
- włącza wybieranie pulsowe.
S7 = x
- gdzie x oznacza liczbę sekund. Ustawia czas oczekiwania na sygnał nośnej (carrier).
S10 = x
- gdzie x oznacza liczbę milisekund.
Ustawia czas, po którym modem zerwie połączenie w przypadku utraty nośnej. Pozwala odróżnić zakłócenie od rozłączenia przez drugi modem.
Najczęściej podaje się:
S10=50,
S10=100,
S10=255.
Wartość 255 oznacza, że modem nie zerwie połączenia mimo utraty nośnej do momentu nieaktywnego DTR.
S19 = x
- gdzie x oznacza liczbę minut. Ustawia czas, po którym modem zerwie połączenie w przypadku braku aktywności (nie ma transmisji danych). Wartość 0 wyłącza tą funkcję.
T
- włącza wybieranie tonowe.
XXX
- komenda stosowana przy błędzie 680.
Stosowana, gdy modem nie widzi sygnału. Najczęstszą przyczyną w/w zjawiska jest Poczta Głosowa TP. Komenda powoduje wydłużenie „szukania” sygnału przez modem [przy PG TP sygnał jest delikatnie przerywany]. Inny wariant tej komendy to X3.
Podając kilka komend, wpisujemy je wszystkie bez odstępów, stosując znaki.
,
- np. XXX,T,S10=50
;
- np. XXX;T;S10=50
&
- np. XXX&T&S10=50
Znaki te stosuje się w różnych urządzeniach – różni producenci, modele.