1.   Pobieramy sterownik dla modemu Sagem (wersja x86).
2.   Modem jest cały czas odłączony od portu USB.
3.   Wkładamy oryginalną płytkę Neostrady do CD-ROMu (nie uruchamiamy aplikacji).
4.   Instalujemy wcześniej pobrany sterownik, po tym procesie podłączamy modem do komputera (czasami konieczne zresetowanie komputera po instalacji).
5.   Następnie wchodzimy w Panel sterowania (Control Panel) -> Sieć i Internet (Network and Internet) -> Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center) -> Skonfiguruj połączenie lub sieć (Set up a connection or network) -> Skonfiguruj połączenie telefoniczne (Set up a dial-up connection).
6.   W nowo otwartym module wpisujemy:
    - Numer telefonu (Dial-up phone number) - tutaj dajemy gwiazdkę (*)
    - Nazwa użytkownika (User name) - nazwa otrzymana podczas procesu rejestracji (połączenie z internetem).
    - Hasło (Password) - hasło z umowy
    - Dodatkowo w polu Nazwa połączenia (Connection name) możemy zmienić nazwę naszego połączenia.
    Zaznaczamy Zapamiętaj to hasło (Remember this password) oraz Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia (Allow other people to use this connection).
   
7.   Na koniec dajemy Utwórz (Create) i już możemy cieszyć się internetem pod Vistą.