Błędy zgłaszane przez Outlook Express


Błędy ogólne
KOD BŁĘDU OPIS TYP BŁĘDU OPIS
0x800CCC00 LOAD_SICILY_FAILED Uwierzytelnienie nie zostało załadowane
0x800CCC01 INVALID_CERT_CN Nieprawidłowa zawartość certyfikatu
0x800CCC02 INVALID_CERT_DATE Nieprawidłowa data certyfikatu
0x800CCC03 ALREDY_CONNECTED Użytkownik jest już połączony
0x800CCC04 CONN Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC05 NOT_CONNECTED Brak połączenia z serwerem
0x800CCC06 CONN_SEND Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC07 WOULD_BLOCK Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC08 INVALID_STATE Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC09 CONN_RECV Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC0A INCOMPLETE Pobieranie wiadomości nie zostało zakończone
0x800CCC0B BUSY Serwer lub agent dostarczenia jest zajęty
0x800CCC0C NOT_INIT Nie można zlokalizować serwera
0x800CCC0D CANT_FIND_HOST Poważny problem wystąpił w komputerze
0x800CCC0E FAILED_TO_CONNECT Nie można połączyć się z serwerem
0x800CCC0F CONNECTION_DROPPED Połączenie zamknięte
0x800CCC10 INVALID_ADDRESS Adres nieznany na serwerze
0x800CCC11 INVALID_ADDRESS_LIST Lista wysyłkowa nieznana na serwerze
0x800CCC12 SOCKET_READ_ERROR Nie można wysłać żądania WINSOCK
0x800CCC13 SOCKET_WRITE_ERROR Nie można odczytać odpowiedzi WINSOCK
0x800CCC14 SOCKET_INIT_ERROR Nie można zainicjować usługi WINSOCK
0x800CCC15 SOCKET_CONNECT_ERROR Nie można otworzyć interfejsu Windows Socket
0x800CCC16 INVALID_ACCOUNT Konto użytkownika nie zostało rozpoznane
0x800CCC17 USER_CANCEL Użytkownik anulował operację
0x800CCC18 SICILY_LOGON_FAILED Próba logowania nie powiodła się
0x800CCC19 TIMEAUT Zbyt długi czas oczekiwania
0x800CCC1A SECURE_CONNECT_FAILED Nie można połączyć się przez protokólSecure Sockets Layer (SSL)


Błędy protokołu POP3
KOD BŁĘDU OPIS TYP BŁEDU OPIS
0x800420CB POP3_NO_STORE Nie można przechowywać poczty na serwerze
0x800CCC90 POP3_RESPONSE_ERROR Nieprawidłowa odpowiedź klienta
0x800CCC91 POP3_INVALID_USER_NAME Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub użytkownik nie został znaleziony
0x800CCC92 POP3_INVALID_PASSWORD Nieprawidłowe hasło dla tego konta
0x800CCC93 POP3_PARSE_FAILURE Odpowiedź niemożliwa do zinterpretowania
0x800CCC94 POP3_NEED_STAT Wymagane jest polecenie STAT
0x800CCC95 POP3_NO_MESSAGES Brak wiadomości na serwerze
0x800CCC96 POP3_NO_MARKED_MESSAGES Żadna wiadomość nie została zaznaczona do pobrania
0x800CCC97 POP3_POPID_OUT_OF_RANGE Identyfikator wiadomości poza zakresem


Błędy protokołu SMTP
KOD BŁĘDU OPIS TYP BŁĘDU OPIS
0x800CCC60 SMTP_RESPONSE_ERROR Nieprawidłowa odpowiedź
0x800CCC61 SMTP_UNKNOW_RESPONSE_CODE Nieznany kod błędu
0x800CCC62 SMTP_500_SYNTAX_ERROR Zwrócono kod składni
0x800CCC63 SMTP_501_PARAM_SYNTAX Niepoprawna składnia parametru
0x800CCC64 SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Polecenie nie zostało zaimplementowane
0x800CCC65 SMTP_503_COMMAND_SEQ Niewłaściwa kolejność poleceń
0x800CCC66 SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Polecenie nie zostało zaimplementowane
0x800CCC67 SMTP_421_NOT_AVAILABLE Polecenie niedostępne
0x800CCC68 SMTP_450_MAILBOX_BUSY Skrzynka pocztowa jest zablokowana i zajęta
0x800CCC69 SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Skrzynka pocztowa nie została znaleziona
0x800CCC6A SMTP_451_ERROR_PROCESSING Błąd przetwarzania żądania
0x800CCC6B SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Skrzynka pocztowa użytkownika jest znana, ale nie znajduje się na tym serwerze
0x800CCC6C SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE Brak miejsca na przechowywanie wiadomości
0x800CCC6D SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Limit miejsca na przechowywanie danych został przekroczony
0x800CCC6E SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Nieprawidłowa składnia nazwy skrzynki pocztowej
0x800CCC6F SMTP_554_TRANSACT_FAILED Transakcja nie powiodła się
0x800CCC78 SMTP_REJECTED_SENDER Nieznany nadawca. Jest to spowodowane niepoprawnym adresem e-mail w polu Odpowiedz do
0x800CCC79 SMTP_REJCTED_RECIPIENTS Serwer odrzucił adresatów
0x800CCC7A SMTP_NO_SENDER Nie określono adresu nadawcy
0x800CCC7B SMTP_NO_RECIPIENTS Nie określono adresatów