Próba połączenia nie powiodła się [Błąd 720]

720 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.

Usunięcie błędu jest proste. W przypadku starszych wersji Windows wystarczy odinstalować Dial-Up Networking i zainstalować ponownie [Panel Sterownia -> Dodaj/Usuń składniki systemu Windows]. Można to zrobić również przy pomocy programów umieszconych niżej.
Windows 95/98/98SE/ME
Aby zainstalować Dial-Up Networking w systemach Windows 95/98/98SE/ME pobieramy Dial-Up Networking w wersji 1.4 i uruchamiamy odpowiedni plik dla danego systemu.
Windows 95 dun14-95
Windows 98 dun14-98
Windows 98 SE/ME dun14-SE
Podczas instalacji system może poprosić o włożenie płyty instalacyjnej systemu Windows! Po zakończeniu instalacji uruchamiamy komputer ponownie.
Windows 2000/XP
W przypadku windows XP usunięcie błędu 720 jest trudniejsze, w różnych przypadkach może zadziałać któreś z podanych rozwiązań:
Dwa w jednym [zalecane]
 • Wystarczy pobrać, zainstalować, a następnie uruchomić program aby uzykać dokładnie te same efekty jak opisane wyżej. Po użyciu programu wykonaj restart komputerka.
TCP/IP Repair - ten program wymaga instalacji

WinsockXPFix - ten program niewymaga instalacji

 • Reset protokółu internetowego (TCP/IP) [zaawnasowani użytkownicy]
   Menu start - > Uruchom wpisujemy cmd i wciskamy enter następnie w "czarnym" oknie wpisujemy netsh int ip reset resetlog.txt i naciskamy enter. Więcej informacji znajdziemy tutaj: http://support.microsoft.com/kb/299357/pl
 • Naprawa klucza Winsock2 [zaawnasowani użytkownicy]
   Krok 1: Usuwanie uszkodzonych kluczy rejestru

   1. Klikamy Start, a następnie Uruchom.
   2. W polu Otwórz wpisujemy regedit i klikamy OK lub wciskamy Enter.
   3. W edytorze rejestru szukamy niżej podanych kluczy:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2

   klikamy na każdy klucz prawym przyciskiem myszy i klikamy Usuń
   4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
   UWAGA: Po usunięciu kluczy Winsock uruchamiamy ponownie komputer to umożliwi systemowi Windows XP utworzyć nowe klucze dla tych dwóch kluczy. Jeżęli po usunięciu kluczy Winsock komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, nie będzie można poprawnie wykonać kolejnych kroków.

   Krok 2: Instalowanie protokołu TCP/IP

   1. Klikamy na połączenia sieciowe prawym przyciskiem myszy, i wybieramy Właściwości.
   2. Klikamy Zainstaluj.
   3. Wybieramy Protokół i klikamy Dodaj.
   4. Następnie wybieramy Z dysku.
   5. Wpisujemy C:\Windows\inf i klikamy przycisk OK.
   6. Wybieramy Protokół internetowy (TCP/IP) i klikamy OK.
   7. Ponownie uruchamiamy komputer.

   Więcej informacji znajdziemy tutaj: http://support.microsoft.com/?kbid=811259