Na całym świecie użytkownicy systemów Microsoft Windows 2000, Windows XP oraz Windows 2003 Server borykają się z problemem samoczynnego zamykania systemu operacyjnego (Generic Host Process for Win32). Często polecaną metodą na pozbycie się problemu jest instalacja programowego Firewall.

Problem można usunąć tylko w jeden sposób ale nim będziemy mogli to zrobić najpierw należy:
W połączeniach sieciowych wchodzimy we właściwości połączenia z neostradą i przechodzimy do opcji Zaawansowane -> Ustawienia Zapory systemowej, gdzie włączamy firewalla i zezwalamy na wyjątki. Następnie przechodzimy do zakładki wyjątki. Tu musimy odznaczyć Pomoc zdalną oraz Udostępnianie plików i drukarek, należy też sprawdzić czy nie ma wyjątków zezwalających na połączenia z portem:
PORT   PROTOKÓŁ   OPIS
137   UDP   NETBIOS Name Service (137 UDP)
138   UDP   NETBIOS Datagram Service (138 UDP)
139   TCP   NETBIOS session service (139 TCP)
Uwaga:
1. Wszystkie czynności wykonujemy przy rozłączonym połączeniu z Internetem.
2. Wykonując te czynności należy pamiętać, że Trojan w momencie pojawienia się komunikatu o błędzie blokuje dostęp do zapory systemowej. Czynności te należy wykonywać zaraz po uruchomieniu komputera.
 
Teraz możemy kontynuować dalej:
1. Należy zainstalować poprawkę usuwającą dziurę w zabezpieczeniach firmy Microsoft :
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003 Server
2. Następnie uruchamiamy komputer ponownie.
3. Przyciskamy jednocześnie klawisze : Control+Alt+Delete.
4. W Menedżerze zadań, w zakładce "Procesy" szukamy pozycji "Msblast.exe". Po zlokalizowaniu jej, klikamy prawym przyciskiem i wybieramy "Zakończ proces".
5. Przechodzimy do menedżera plików (np. Eksplorator Windows) i wchodzimy do katalogu /Windows/.
6. W podkatalogu /System32/ wyszukujemy plik "msblast.exe" i usuwamy go.
7. W podkatalogu /Prefetch/ wyszukujemy plik "msblast.pf" i/lub msblast.exe" (jeśli istnieje) i usuwamy go.
8. a) Z listy (drzewa) Kluczy otwieramy kolejno : HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsCurrent/Version/Run/
b) z tego Klucza usuwamy pozycję "Windows car update=msblast.exe".
Punkt ósmy można skrócić w przypadku Windows XP :
8. a) W Menu Start wybieramy "Uruchom" i wpisujemy "msconfig". Tutaj w zakładce "Autostart" wyszukujemy pozycję, jak w punkcie 8b.
 
Mam nadzieję, że tak dokładna instrukcja Wam pomoże rozwiązać ten problem.